Donateur worden?

Klik hier om onze folder van de StichtingWoonWensWesterhout te bekijken

Stichting WoonWensWesterhout                                                                                                         RSIN 856443487                                                                                                                               Postadres: Oosterblokker 91 1696 BC Oosterblokker  Tel: 0651 848 857                                Bezoekadres: De Westerhout Westerblokker 125 Blokker Tel: 0682 741 916  0229 270 100

Doelstelling

De Stichting Woonwens Westerhout zet zich in voor de kleinschalige woonvoorziening de Westerhout in Blokker waar 10 jong volwassenen  met een verstandelijke handicap wonen. De stichting WoonWensWesterhout organiseert activiteiten om geld in te zamelen voor de  extra’s op het gebied van wonen en leven van de bewoners van de Westerhout . 

Beleid in hoofdlijnen

 • In eerste instantie zijn de activiteiten gericht op het werven van donateurs en sponsoren in met name de regio West-Friesland
 • Voor donateurs door aan het publiek het bestaan van de Westerhout  onder de aandacht te brengen  met een folder,  mailingen en presentaties.
 • Voor sponsors door actief bedrijven aan te schrijven.
 • Voor schenkingen in natura is een woonwensenlijst samengesteld hieruit kunnen sponsoren een keuze maken.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting WoonWensWesterhout bestaat uit:                                                

Voorzitter : de heer H.L. van Trigt                                                                                            Secretaris : mevrouw I.S.M. Keller- de Boer                                                                     Penningmeester:  de heer T.H.R. Alferink    

Beloningsbeleid

De Stichting WoonWensWesterhout heeft geen personeel in loondienst. Zitting in  het bestuur is vrijwillig de taken in het bestuur worden onbezoldigd uitgevoerd.  Het personeel voor de zorg en begeleiding van de bewoners is  in dienst is van de Stichting Westerhout Zorg en wordt betaald conform de CAO gehandicaptenzorg.   

Verslag activiteiten

 • Er is een A5 folder gemaakt kosten 
 • Sponsoring door tennisverenging De Hulk in Hoorn. De fooienpot tijdens het open Theehuisje tennis toernooi in augustus 2016 op  is geheel ten goede gekomen aan de Stichting WoonWensWesterhout 
 • Sponsoring door  tennisvereniging De Berk in Berkhout. De fooienpot tijden het open tennistoernooi in september 2016  is ten goede gekomen van de Stichting WoonWensWesterhout 
 • Door de stichting Old Grand Dad is een bedrag geschonken voor de aanschaf van een duosit fiets
 • Op zaterdag 4 februari was er in De Westerhout een open dag voor familie en vrienden Er stond een collectebus  er lagen folders en er  hebben zich 3 donateurs aangemeld.   
 • Presentatie op maandagavond 20 februari 2017 voor Dorpsbelang Blokker Zwaag er waren ca 50 personen aanwezig in cafe Het Gouden Hoofd in Blokker. Doel was de dorpsgenoten te informeren over De Westerhout en over de stichting WoonWensWesterhout.  Er zijn folders uitgedeeld

Financiele verantwoording

 • Voor 1 juli 2017 zal de balans over het boekjaar 2016 gepubliceerd worden