Kwaliteit

De Westerhout streeft ernaar haar kwaliteit in zorg en wonen zo hoog mogelijk te maken en te houden. We doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Wij, als zelfstandige zorgondernemer bieden zorg- en dienstverlening, afgestemd op de wensen en de mogelijkheden van onze bewoners. Wij zijn onafhankelijk, wat wil zeggen dat wij uitgaan van hun belangen en wensen en dat keuzevrijheid bij ons voorop staat. Kortom, het gaat ons om onze bewoners!

De Westerhout heeft kwaliteit hoog in haar vaandel staan. Zij werkt dan ook volgens het ISO kwaliteitskeurmerk 9000:2015.

Klachtenprocedure                                                                                                                  De Westerhout streeft ernaar haar kwaliteit in zorg zo hoog mogelijk te maken en te houden. We doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt vinden, dat iemand van ons u onjuist heeft bejegend of wij zijn in onze zorg-/dienstverlening tekort geschoten, dan willen wij dat graag van u horen. U kunt dan contact opnemen met de zorgmanager Ted Alferink (telefoon 06 20 40 96 87  of via email info@dewesterhout.nl). Mochten de problemen niet opgelost kunnen worden, kunnen wij of u als ouders / verzorgers contact opnemen met een onafhankelijke klachtencommissie. In het kader van de Wkkgz, Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, is De Westerhout aangesloten bij KPZ, Klachten Portaal Zorg in Enkhuizen (www.klachtenportaalzorg.nl onder vermelding van klantnummer 3074).

Vertrouwenspersoon                                                                                                               De bewoners kunnen desgewenst contact opnemen met een (eveneens) onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon.

De gegevens van onze vertrouwenspersoon volgen binnenkort op deze site.

Tevens is voor onze bewoners de medezeggenschap geregeld en vinden op gezette tijden cliënttevredenheidsonderzoeken plaats.